YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
 

2022/12492 E. 2023/4553 K.

İcra takibinin konusu kira sözleşmesinden doğan para borcu olup kira borçlarının alacaklıya götürülecek borçlardan olmasına göre alacaklının ikamet ettiği yerdeki ... İcra Dairesinde takip yapmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.