KULANTAŞ HUKUK BÜROSU AVUKATLIK VE HUKUKİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA;

Katılım Finans ilkeleri kapsamında hukuki ve finansal yönetişim hizmetlerinin yanı sıra,

Katılım / İslami, Faizsiz Finansın her alanında, yatırımcı ve şirketlerin, finans kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu çözümleri,

Katılım Finans temelli şirketlerin kuruluş, devir ve yönetişimi süreçler,

kira sertifikası (sukuk) veya Katılım Esaslı Fon kuruluşları danışmanlığı,

Katılım esaslı yeni ürünler, hizmetler, sözleşme veya süreç oluşturma konularında  deneyimli ve yetkin kadrosuyla  hizmet verilmektir.