Gümrükler Genel Müdürlüğünce,

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 20.10.2023 tarihli ve 87100 sayılı yazı uyarınca,

ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gereken tutarlara ilişkin açıklamaların yer aldığı 03.11.2023 tarihli ve 90236029 sayılı yazı yayınlanmıştır.

Bu yazıda özetle aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir: 

İthalatta KDV matrahı tespit edilirken, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre belirlenen gümrük kıymetine,

ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar dahil edilmekte olup gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar oluşan fiyat farkı,

kur farkı, vade farkı gibi ödemeler de ithalatta KDV matrahına dahil bulunmaktadır.
 


Bu durumda, ithalatta KDV matrahına dahil olup zamanında tahsil edilmeyen vergiler üzerinden hesaplanan ilave tutarlar da ithalatta KDV matrahını etkilemekte olup geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girişi neticesinde 4458 sayılı Kanunun 207 nci maddesi kapsamında tahsil edilen tutarın ithalat işlemi nedeniyle ortaya çıkan bir yükümlülük olarak 3065 sayılı Kanunun 21/c maddesi kapsamında ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

 

 

#ticarethukuku #gümrük #ithalat #uluslararasıticaret #vergi #kdv #kanun #antidampingdavaları #i̇hracat #gümrükkanunu #ticaretavukatı #matrah #hukuk #vergimahkemeleri #4458kanun #vuk359 #gümrükmevzuatı #vergikanunu #mevzuatdeğişikliği #finansman #avukatlıkbürosu #ihracatçı #hukukibilgi #ihracat #vergiusulkanunu #vuk  #vergilendirme #vergiborcu #vergidavası #geliridaresibaşkanlığı

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.