Dünya Bankası ( The World Bank Group ),

Kapsayıcı Büyüme ve Çevreye duyarlı Sürdürülebilir Finans Projesi.