Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı tarafından ilk defa düzenlenen,
‘’KATILIM (FAİZSİZ) FİNANS’’ proje yarışmasında 100’den fazla ulusal ve uluslararası proje önerisi içinde
‘FAİZSİZ FİNANS KURULUŞLARININ KOOPERATİFLER İLE UYUMU VE İLGİLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ’’ konulu projesi ile Kulantaş Hukuk Bürosu kurucusu Avukat C.Gazi Kulantaş TÜRKİYE 1.’si olmuştur.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde yapılan proje ödül töreni ve Avukat Cebbar Kulantaş'ın proje sunumu toplantısına Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel AŞAN ve Finans Ofisi yöneticileri, Bakanlık bürokratları, Gaziantep Valimiz ve il protokolü, Gaziantep ilçeleri mülki idare amirleri ve kaymakam adayları,  TKBB yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda kamu-özel sektör temsilcileri, banka ve finans kuruluşlarının üst yöneticileri, uluslararası araştırmacılar, akademisyenler ve öğrencilerin katıldı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde geniş katılımlı dinleyici kitlesine Avukat GAZİ KULANTAŞ ın yaptığı proje sunumda;
Kooperatiflerin kitlesel finansman yöntemleriyle faizsiz finans ilke ve kurumlarıyla finansmanı sağlanarak;tabana yayılmış adil gelir dağılımı ve istihdam artışı için küçük sermayeli fon sıkıntısı çeken üreticilerin planlı-etkili gelişiminin sağlanması amacıyla başta;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Katılım Finans kuruluşlarının Kooperatif işletmeleri ile kurumsallaşmasını sağlayacak uygulama yöntemleri ayrıntılı olarak açıklanmış ve kitle finansmanında risklerin sigortalanmasında 1402 sayılı Sigortacılık(Katılım Sigortacılığı) kapsamlı şekilde gösterilmiştir.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Katılım Bankaları ile Kooperatiflerin finansman yöntemleri ve kurulacak Katılım Hesapları ile kar/zarar ortaklığı, risk paylaşımı yöntemleri açıklanmış,
6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında yapılacak faizsiz finans sözleşmeleri;müdarebe,murabaha,selem akdi,beyyuline uygulaması, istisna, finansal teverruk vb. akitlerin kooperatiflerin finansmanında nasıl uygulanacağı ilgili kanunlar,yöntemler ve kavramlar hukuksal olarak açıklanmıştır.
3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında bölgesel kalkınma alanlarının(Tarım Kent veya Köy Kentleri)atıl emlak ile parçalı arazilerinin üretime kazandırılması ve TOPRAK REFORMU çözüm önerileri,
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Kira Sertifikası(sukuk) örnekleri ve kaynakları tanımlanmıştır.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi doğrultusunda Kooperatiflerin Dijital Dönüşümünü Blok Zincir uygulamaları ile entegrasyonu sağlanıp; Kooperatiflerin kuruluş ve finansmanın bu yöntemlerle hızlı, güvenli ve ekonomik olarak sağlanıp;Gıda Güvenliği(Helal Gıda),Lisanslanma,Sertifikizasyon sağlanarak kuruluş, finansman ve üretim-tüketim süreçlerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi yoluyla istatistiksel planlamalar yapılarak TEDARİK ZİNCİRİNİN hızlanması,aracı giderlerinin azaltılması ve verilerin Kapalı Devre Blok Zincir uygulamaları ile yapay zeka analizleri yapılırken veri güvenliğinin sağlanması konuları ayrıntılarıyla açıklanmıştır.