Merkez Bankası Tarafından Temerrüt Faiz Oranı HK.


 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımladı.

Belirlenen oran ve tutara ilişkin tebliğin 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerliliği başladı.

02.01.2024 tarihli ve 32417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası kararıyla TTK m. 1530 kapsamında ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelere uygulanacak temerrüt faizi yıllık %48 olarak belirlenmiştir.

Buna göre mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 48, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarının bin 310 TL olması kararlaştırıldı.


Türk Ticaret Kanununa göre;

Taraflar arasında anlaşılan ödeme vadesi yoksa, faturadan veya mal/hizmet tesliminden 30 gün sonra, borçlu ihtar gerekmeksizin temerrüde düşer.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.