Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı Katılım Finans Dairesi,

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası projeler, konferanslar, sempozyumlar, akademik çalışmalar ve hukuki proje sunumları başta olmak üzere,

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Kalkınma ve Hibe Destekleri Projeleri,

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen,

Türkiye Barolar Birliğinin organize ettiği 'Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartlarını Güçlendirme Projesi'

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi(DEİK) Çalışma Grupları Hukuk Vergi Ve Mevzuat Çalışma Grubu Avrupa İş Konseyleri Çalışmaları,