Malezya Kraliyet Hükümeti düzenlediği The Royal Award for Islamic Finance(RAIF) Impact Challenge Prize uluslararası İslami Finans Çalışmalarında;

hukuki ve finansal çözümler, proje önerileri, akademik çalışmalar ve toplantılara aktif olarak katılım ve katkılar sağlanmıştır.