Kulantaş Hukuk Bürosu;

Ulusal ve uluslararası şirketlerin, her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, 

Anonim, Limited, Kollektif ve Kooperatif Şirketlerinin ana sözleşmesi ve ortaklık sözleşmesi hazırlanması,

birleşme ve devralma, halka arz, tasfiye ve finansal entegrasyonun hukuki yönetişimi ile hukuki inceleme (due diligence) süreçleri,

şirket mevzuat uyum başta olmak üzere girişim sermayesi,

özel sermaye ve finans kuruluşlarının her türlü faaliyetlerinden kaynaklı idari veya hukuki uyuşmazlıklar,

sözleşmeler ve dava süreçlerinin takip işlemleri konularında her türlü çözüm ile avukatlık ve hukuki danışmanlık sağlanmaktadır.