Kulantaş Hukuk Bürosu;

Türk Ceza Kanununu;

Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar çerçevesinde;

cezai müeyyideler düzenlenmiş olan ticari faaliyetler veya ekonomik çeşitlilik kaynaklı ortaya çıkan şirket ve şirket yöneticilerinin,

finans şirketleri ve gerçek kişilerin hem fail hem de mağdur olabildiği

Ceza kanunu kapsamında düzenlenmiş olan  hukuki durumlar ve riskleri Ticaret Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında disiplinler arası olarak değerlendirmektedir.

Bu bağlamda; şirket faaliyetlerinin ceza hukuku ile ele alınıp avukatlık ve hukuki danışmanlık sağlanmaktadır.