T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından ilk defa düzenlenen, ‘’KATILIM (FAİZSİZ) FİNANS’’ proje yarışmasında 100’den fazla ulusal ve uluslararası proje önerisi içerisinde hazırlamış olduğum ‘FAİZSİZ FİNANS KURULUŞLARININ KOOPERATİFLER İLE UYUMU VE İLGİLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ’’ konulu projem ile TÜRKİYE 1.’si oldum. Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan proje ödül töreni ve proje sunumunda proje sunum özeti; Kooperatiflerin(yapı,tarım,nakliye,üretim,tüketim,sulama,vb.)in kitlesel finansman yöntemleriyle #faizsizfinans ilke ve kurumlarıyla finansmanı sağlanarak; tabana yayılmış adil gelir dağılımı ve istihdam artışı için küçük sermayeli fon sıkıntısı çeken üreticilerin planlı-etkili gelişiminin sağlanması amacıyla başta; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile #katılımfinans kuruluşlarının Kooperatif işletmeleri ile kurumsallaşmasını sağlayacak uygulama yöntemleri ayrıntılı olarak açıklanmış ve kitle finansmanında risklerin sigortalanmasında 1402 sayılı #sigortacılık (Katılım Sigortacılığı)#tekafülsigortacılığı kapsamlı şekilde gösterilmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile #katılımbankaları nı kooperatiflerin finansman yöntemleri ve kurulacak katılım hesapları ile kar/zarar ortaklığı, risk paylaşımı yöntemleri açıklanmış, 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında yapılacak faizsiz finans sözleşmeleri;#mudarebe #murabaha , #selem akdi, beyyuline , #teverruk vb. akitlerin kooperatiflerin finansmanında nasıl uygulanacağı ilgili kanunlar, yöntemler ve kavramlar hukuksal olarak açıklanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında bölgesel kalkınma alanlarının( #tarımkent veya Köy Kentleri)atıl emlak ile parçalı arazilerinin üretime kazandırılması ve TOPRAK REFORMU çözüm önerileri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Kira Sertifikası #sukuk örnekleri ve kaynakları tanımlanmıştır. 6698 Sayılı #kvkk kapsamında; Ulusal #yapayzeka Strateji Belgesi doğrultusunda Kooperatiflerin Dijital Dönüşümünü #blokzincir uygulamaları ile entegrasyonu sağlanıp; Kooperatiflerin kuruluş ve finansmanın bu yöntemlerle hızlı ve güvenli olarak sağlanıp; #gıdagüvenliği(Helal Gıda),Lisanslanma sağlanarak kuruluş,finansman ve üretim süreçlerinden elde edilen verilerin analizi yoluyla istatistiksel planlamalar yapılarak TEDARİK ZİNCİRİNİN hızlanması, aracı giderlerinin azaltılması ve verilerin Kapalı Devre Blok Zincir uygulamaları ile yapay zeka analizleri yapılırken #verigüvenliği'nin sağlanması konuları ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Katılım Finans uygulamaları ile Kooperatiflerin bütünsel olarak düzenlenmesi ve kurumsallaşması hakkında hukuki düzenlemeler yoluyla; kar/zarar ortaklığı, risk paylaşımı ve toplumsal kalkınmamıza katkı sağlayacak Hukuk Formasyonuna uygun önerilerin özetidir.