Kulantaş Hukuk Bürosu;

Sürdürülebilir Finans,

Yeşil Finans Çözümleri,

ESG ve çevreye duyarlı yenilenebilir enerji ,

gaz, elektrik santralleri projelerinde Çevre Hukuku,

Enerji ve Madencilik Hukuku mevzuat,

yönetmelikleri çerçevesinde;

Finansman hukuku,

satın alma-birleşme,

ortak girişim ( jointventure ) işlemleri başta olmak üzere;

Üretim, dağıtım ve işletme ruhsat izinleri süreçlerinde hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi,

Başta EPDK ve Enerji-Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kurum,

kuruluşlar nezdinde idari işlemler/başvuruları, alan sertifika işlemleri ile bu süreçlerde ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık çözümlerinin sağlanmasını ve Çevre Hukuku mevzuatına uyum konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır.