Katılım (Tekafül) Sigortacılığı; yardımlaşma ve işbirliği temelinde katılımcıların birbirlerini sigorta etmesidir. Bu sigortacılık türü ile kişiler primlerini birleştirerek, birinin uğrayacağı felaketin (kaza, afet vb.) hasarını yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla karşılamaktadır. Böylece kişiler birbirlerine destek olurlar.

Katılım (faizsiz) sistemde toplanan primler bağış olarak alınmakta ve tek havuzda toplanmaktadır. Havuzda biriken tutar herhangi bir risk gerçekleşmesi halinde mağdur olan poliçe sahibine (sigortalı) mağduriyetini gidermesi için verilir.

 

Katılım Sigortacılığı uygulamaları ve formasyonu sadece faizsizlik ilkesinin bir aracı değildir.

 

Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta hukukumuzda da düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu madde 1402'de birden çok kimsenin birleşerek, içlerinden herhangi birinin, belirli bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmaları karşılıklı sigortadır.

Katılım Sigortacılık / Tekafül  sigortacılığı yaklaşımı eski zamanlardan beri devam etmektedir. Dünyada ve özellikle Kıta Avrupa hukuk sistemindeki karşılığı Kooperatif Sigorta fonları ve Kooperatif işletme sigortaları bu anlayış ve yaklaşımla düzenlenmiştir.

 

 

 

Katılım Sigortası (Tekafül Sigortacılığı) sisteminin temeli ortaklığa dayanır. Risk, ortaklar arasında dağıtılmaktadır.

 

Katılım (Tekafül) sigortacılığının en önemli özelliği ise, şirketlerin toplamış oldukları primleri faizsiz finansman araçları ve katılım finans havuzlarında “fonlarda” toplanır ve yatırım yapılır. Böylece toplanan primler hem katılım finans kurumları aracı olarak kullanılır hem de fon havuzu kar olarak genişlemiş olur.

Katılım / Tekafül sigortacılığı sisteminde; Katılım Finans ilkeleri çerçevesinde mal, can, sorumluluk sigortaları yapılabilmektedir. Sigortacılık ilkeleri; Katılım Finans Kanunu'nun sözleşmeler için getirdiği sınırlamaların yani; faizsizlik ,belirsizlik ve haram unsurları dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

Katılım sigortacılığının; Faizsizlik, aşırı yararlanma ve sömürüye karşı olan Katılım Finans Ekosisteminin ve Katılım Finans Kuruluşlarının uygulaması özelliklerini taşıdığı açıktır.

Çünkü; katılımcılar tarafında izin verilmiş sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımıyla dayanışma esaslarına dayanan sigortacılık türüdür.

 

KATILIM FİNANS KANUNU/ KATILIM SİGORTACILIĞI / KATILIM BANKACILIĞI

KULANTAŞ HUKUK BÜROSU / ANKARA

AVUKAT GAZİ KULANTAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.