TASARRUF FİNANSMANI (FAİZSİZ EVİM) ŞİRKETLERİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA BDDK KARARI.

 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERinden 6361 sayılı yasaya uyum (intibak) için başvuran şirketlerden 21’inin başvurusunu reddederek tasfiyesine karar verdi. Gün içinde iki açıklama yapan TASARRUF FİNANSMANI(FAİZSİZ EVİM) ŞİRKETLERİ SÖZLEŞMELERİ KARARI ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  BDDK, tasfiye kararının ardından ikinci açıklamasında, 8 şirketi kendilerinin yöneteceği tasfiye (iradi tasfiye) sürecine soktu. Böylece 6 tasarruf finansman şirketinin uyum sürecinin devam ettiği kaydedildi.

 

Tasarruf finansman şirketleri, daha önce finansal bir kanun ya da düzenleme olmadan, Ticaret Kanunu kapsamında çalışıyordu.

6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda 7 Mart 2021’de yürürlüğe giren 7292 sayılı Kanun ile Tasarruf Finansman Şirketleri adıyla bu tür şirketler için hukuki altyapı oluşturulmuş ve faaliyette olan şirketlerin bu kanuna uyum göstermesi şartı getirilmişti.

BDDK’nın kararı 2 Temmuz günlü mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararda, “6361 sayılı Kanun hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuruda bulunan ekli listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; intibak planı yeterli görülmeyen şirketlerin Kanunun Geçici 7. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine ( karar verilmiştir) ” denildi.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’dan ikinci açıklama: 8 şirket daha tasfiye

BDDK, gün içinde ikinci bir açıklama yaparak, tasfiyesine karar verilen 21 şirket dışındaki şirketlere yönelik kararını duyurdu. Bu karara göre, 8 şirket “iradi tasfiye” (şirketin kendi yöneteceği bir süreçle yükümlülüklerini ödeyerek faaliyeti sonlandırması) sürecine dahil edildi. Böylece 29 tasarruf finansman şirketi tasfiye sürecine girmiş oldu.

35 şirket başvurmuştu

BDDK, 13 Aralık 2021’de yürürlüğe giren 6361 sayılı kanuna uyum için şirketlere 7 Nisan tarihine kadar süre vermiş ve sonrasında intibak için 35 şirketin başvurduğu açıklanmıştı. Bu şirketlerden 21’inin başvurusu kabul edilmeyerek, 8’i iradi tasfiyeye sokularak, toplamda 29 şirketin tasfiyesine karar verildi. Diğer yandan, başvuran şirketler arasında ismi bulunmayan HH Aydın Yatırım Holding isimli kuruluşun, tasfiye edilecekler listesinde adı bulunuyor. Kalan 6 şirketin intibak incelemesi devam edecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), nihai kararını aldıktan sonra şirketlere lisans verecek.

 

BDDK: 21 şirketin 1 Temmuz itibariyle faaliyeti durdu

Kararın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada süreç hatırlatılarak, Kurul tarafından atanacak bir tasfiye komisyonunca bu şirketlerin tasfiye edileceği, 1 Temmuz itibariyle faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

 

100 milyon asgari sermaye

Kanunla, şirketlerin uyum için asgari 100 milyon liralık sermaye şartı, faaliyette olan bazı şirketlerin birleşerek başvurmalarına yol açmıştı. Bu kapsamda faaliyet gösteren 35şirketin tamamı başvuruda bulunmuştu. Bunların 12 tanesi 2 veya 3’lü gruplar halinde başvuru yapmıştı. Buna göre, yasaya uyum için verilen süre sonunda gerekli şartları taşımadığı belirlenen şirketler, BDDK’nın bu kararının ardından tasfiye sürecine girecekler.

BDDK buna ilişkin 8 Nisan’da yaptığı açıklamada, vatandaşlara bir de uyarıda bulunularak, tasarruf finansmanı şirketlerine yapılan ödemelerin kamusal güvence altında olmadığının altı çizilmişti.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK'dan yapılan açıklamada, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nda 7292 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin Kurum tarafından yapılacağının hüküm altına alındığı kaydedildi.

2 Temmuz 2021 tarihli basın açıklamasında intibak süreci devam ettiği bildirilen Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ, Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ, İmece Yatırım Organizasyon AŞ, Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ'nin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verildiği belirtildi.

Kanunda düzenlenen usul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip mezkur kararın, kanunun 7'nci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde yayımlanmasını teminen Resmi Gazete'ye bildirileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda Kurumumuz tarafından yapılan 12 Mart 2021 tarihli basın açıklamasında, halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürütenlerin 7 Nisan 2021 tarihine kadar Kurumumuza başvuru yapmalarının zorunlu olduğu, 8 Nisan 2021 tarihli basın açıklamasında, hangi şirketlerin intibak talebiyle Kurumumuza başvuruda bulundukları, 2 Temmuz 2021 tarihli basın açıklamasında ise intibak talebiyle Kurumumuza başvuran 21 şirketin intibak taleplerinin reddi ile tasfiyelerine karar verildiği; buna karşılık intibak talebinde bulunan diğer şirketlere ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin ise devam ettiği hususları kamuoyunun bilgilerine sunulmuştu."

Ayrıca intibak talebinde bulunan  diğer Tasarruf Finansman şirketlerine ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin ise devam ettiği bildirildi.

Ülkemizde son yıllarda hızlı ivme kazanan Faizsiz Finansman uygulamaları olan (evimler), Katılım Bankacılığı/Tekafül Sigortacılığı başta olmak üzere katılım finans ve faizsiz ekonomi ekosistemine katkı sağlayan tüm kurum, kuruluş ve paydaşların hukuki kazanımlarının güvence altına alınması, hak/menfaatlerinin korunması  ve ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin geçmişte meydana gelmiş olumsuz tecrübeleri çağrıştırmaması için oldukça olumlu bir gelişme.

Bu bağlamda; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve BDDK ‘nın üzerinde titizlikle çalıştığı katılım finans sektörünü tek çatı altında toplayacak olan ve önümüzdeki süreçte ilan edilmesi beklene Katılım Finans Kanunu ile Katılım/ Faizsiz Finans sisteminin bütünsel olarak Faizsiz Finans kurum ve kuruluşlarının idari yönetişim, denetim ve hukuki süreçlerinin daha şeffaf ve özgün bir yapıya kazandırması beklenmektedir.

Katılım finans ilke ve esasları doğrultusunda faaliyet gösteren faizsiz tasarruf finans kuruluşlarımızın yöneticileri, emektar çalışanları, müşterileri için hayırlı olsun.

 

AVUKAT C.GAZİ KULANTAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.