Kulantaş Hukuk Bürosu;

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin istihdam sürecinin başlamasından;

İş Sözleşmesi hazırlanması,

iş sözleşmesinin sona erdirilmesi,

işçi ücretleri,

kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları başta olmak üzere,

işe iade hakkı, iş uyuşmazlıklarında risk yönetimi süreçlerini ilgili Mevzuat çerçevesinde süreçleri,

arabuluculuk aşaması ve yargısal konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır.