Katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak kurulmak istenen Katılım Bankaları, Yatırım Bankaları, Portföy Yönetim Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Venture Capital şirketleri ve özel şirketlerin ana sözleşme ve faaliyet alanları, üçüncü taraflarla tesis edecekleri ilişkilerin içeriği dokümantasyonu, bankalar ve katılım bankalarıyla kurulacak ilişkilerin & sözleşmelerin içeriği ve dokümantasyonu, ürün ve hizmetlerin yapılandırılması, süreç, prosedür ve görev tanımlarına kadar tüm aşamaların Katılım / İslâmi finans prensiplerine uygun olarak tasarlanması, yapılandırılması, dokümante edilmesi ve sonuç olarak Kulantaş Hukuk olarak imzalı İcazet Belgesi’nin düzenlenmesi şeklinde kuruluş hizmetleri sağlanmaktadır.