Kulantaş Hukuk Bürosu;

Rekabet Hukuku ve Ticaret Hukuku mevzuatı çerçevesinde,

Rekabet Kurulu’na izin ve menfi tesbit, grup muafiyeti, bireysel muafiyet başvurusu süreçlerinin yürütülmesi başta olmak üzere;

Rekabet Kurulu kararları doğrultusunda ticari işletme faaliyet, iştiraklerinin korunup, ticari sır ifşası, kurumsal ticari itibar zedelenmesine sebep olunması,

Rekabet yasakları aşılarak haksız rekabet oluşturulması durumlarında hukuksal süreçlerin yönetilmesi ilgili mevzuatlar, yönetmelik ve uygulamalar çerçevesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık desteği sağlanmaktadır.