Kulantaş Hukuk Bürosu;

İcra , İflas ve Finansal Yeniden Yapılandırma / Konkordato hukuku alanlarında,

alacakların tahsilini temin için icra takiplerinden borçluya ait varlıkların tesbiti aşamasından

hukuki ve idari uyuşmazlıkların çözümü için icra daireleri,

icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işleri başta olmak üzere tüm süreçlerde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.