Bilişim Hukuku / Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Siber Güvenlik Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu;

İnternet hukuku ve dijital dönüşüm temel ilke ve gelişmeleri doğrultusunda;

Şirketlerin,

girişimci işletmelerin ve gerçek kişilerin talepleri doğrultusunda lisanslama,

muafiyet istisnaları ve fikri mülkiyet hakları konularında mevzuat uyum süreçleri ve karşılaşılan hukuki durumlar olarak ;

istemleri engelleme, bozma, erişilmez kılma, verilerle oynama,

banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasak programlar,

bilişim sistemlerine girme gibi hukuki durumlar ile

siber güvenlik suçları (bilişim suçları) başta olmak üzere ilgili sözleşmelerin hazırlanması,

elektronik ödeme ve B2B, B2C ile C2C işlemleri,

E-Ticaret mesafeli satış sözleşmelerinin hukuki düzenlemeleri konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık sağlamaktadır.