Kooperatif Hukuku ve Kooperatifçilik Uygulamaları

Kulantaş Hukuk Bürosu;

Kooperatif/ Yapı Kooperatiflerinin ‘’Tacir’’ olarak gerek 6102 sayılı TTK gerekse 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde;

kuruluş sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi süreçleri başta olmak  üzere,

konut/işyeri yapı kooperatifleri, taşımacılık, üretici birliği, tüketim birliği, OSB ve KSS bölgelerinde kitlesel fonlama (crowd funding) işletme kooperatifleri, tarımsal üretim kooperatiflerinin denetim ve kurumsal yapıları itibarı zorunlu temsilleri ile üyelik tesbiti, ihraç davaları, tazminat davaları ile genel kurul işlemleri istemli davaların takibi ve her türlü hukuki süreçlerde davaların takibi ve kooperatif tacirlerinin avukatlık temsili ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sağlanmaktadır.