Kulantaş Hukuk Bürosu;

Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında;

Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve ilgili yönetmelikler kapsamında tüketici ile satıcı arasında gerçekleşebilecek protokollerle sulh olunma yolları,

Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilafların çözümü,

 idari ve adli başvuru yolları süreçlerinin yürütülmesi konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık desteği sağlanmaktadır