Anayasa Mahkemesi Kararı

 

Uzlaşma sağlanması halinde soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamayacağını düzenleyen CMK'nın 253.
maddesinin 19. fıkrasının 5. cümlesi Anayasaya aykırı olması sebebiyle iptal edilmiştir.

Esas: 2023/43, Karar: 2023/141