Katılım (Tekafül) Sigortacılığı; yardımlaşma ve işbirliği temelinde katılımcıların birbirlerini sigorta etmesidir.

Bu sigortacılık türü ile kişiler primlerini birleştirerek, birinin uğrayacağı felaketin ( kaza, afet vb.) hasarını yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla karşılamaktadır.

Böylece kişiler birbirlerine destek olurlar. Bu yönteme Tekafül ( Faizsiz ) Katılım Sigortacılığı da denilmektedir.

Türk Hukuk sitemimizde Türk Ticaret Kanunu kapsamında uygulaması ise şu şekildedir;

Katılım Sigortacılığında faizsiz sistemde toplanan primler bağış olarak alınmakta ve tek havuzda toplanmaktadır. Havuzda biriken tutar herhangi bir risk gerçekleşmesi halinde mağdur olan poliçe sahibine (sigortalı) mağduriyetini gidermesi için yönlendirilir.

Katılım Sigortacılığında sadece Katılım Finans veya bir başka adı Katılım Finans sistemi içinde kalan bir sigortacılık aracı değildir.

Bu bağlamda; Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta hukukumuzda da düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu madde 1402'de birden çok kimsenin birleşerek, içlerinden herhangi birinin, belirli bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmaları karşılıklı sigortadır şeklindeki tanımlama ile hukuk sistemimizde yer almış bir sigortalama yöntemidir.