Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik)
"Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirası, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için beş milyon Türk Lirası ve elektronik para kuruluşları için onüç milyor Türk Lirası olarak belirlenen ve 2023 yılında yapılan güncelleme kapsamında mevcut durum itibarıyla sırasıyla
yedi milyon Türk Lirası, onbeş milyon Türk Lirası ve kırkbir milyon Türk Lirası olarak uygulanan asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları,

sırasıyla on milyon Türk Lirası, yirmi milyon Türk Lirası ve ellibeş milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Bu Tebliğ 30/6/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

#avukat #lawoffice #fintek #kulantashukuk #fintech #fintechhukuku #kulantashukukbürosu #merkezbankası #kulantasavukatlık #elektronikpara #ankaraavukat #çukurambaravukat #ticarethukuku #finanshukuku #elektroniki̇haleuygulamayönetmeliği #hukuk #elektroniködemesistemi #hukukbürosu #kriptopara #electronicmoney #elektronikparakuruluşları #finansalteknolojiler #bilisimhukuku #bilişimavukatı #bilişimsuçları #kriptoparahukuku #kriptopara

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.