Resmî Gazete de yayınlanan tebliğ ile;

Bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar
31 Ocak 2024 tarihinden itibaren 6.000 TL'den 9.270 TL'ye çıkarıldı.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:


ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2024/1)
Sayı: 32442

MADDE 1- 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)'in 4 üncü maddesinde yer alan "altıbin Türk Lirası" ibareleri "dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan "altibin Türk Lirası" ibareleri "sekizbinaltıyüzelli Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 31/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.