CUMHURBAŞKANI KARARI

 

16 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7709 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda değişiklik yapılmıştır. 

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara ilişik Ek-1 sayılı tablodan da görülebileceği üzere, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 5111.20.00.00.00 ila 6304.99.00.00.19 arasında sınıflandırılan tekstil ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri, ürünlerin GTİP’ine göre 3 ila 9 puan arasında artırılmıştır. 

Bu Karar yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün (15 Kasım 2023 tarihinde) yürürlüğe girecektir. 

Diğer taraftan aynı tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7708 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0802 pozisyonunda sınıflandırılan badem ve ceviz cinsi meyvelerde gümrük vergisi artırımı ve ek mali yükümlülük getirilmiştir. 

Bu Karar yayım tarihini takip eden on beşinci gün (31 Ekim 2023 tarihinde) yürürlüğe girecektir.