Operasyonlarını,

ürün ve hizmetlerini kısmen ya da tümüyle Katılım Finans ilke ve esaslarıyla uyumlu hale dönüştürmek isteyen şirketlere, 
Kuruluş Hizmetlerine benzer şekilde, danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.