KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞMESİ İÇİN ÖNERİLER

 

Türkiye’de katılım bankaları olarak ifade edilen kuruluşlar, ekonomik ve sosyo kültürel anlamda toplumsal ihtiyacın gereksinimi sonucunda ortaya çıkan kuruluşlardır. İnançlar gereği ve diğer sebeplerden dolayı ekonominin dışında atıl olarak kalmış nakit, likiditesi yüksek kıymetli maden vb. tasarruf araçlarının doğrudan reel ekonomiye kazandırılması hususunda tasarruf sahipleri ile müteşebbisler arasında önemli bir köprü görevini gören katılım bankaları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, değişik finansal enstrümanlarla mevcut potansiyel kaynakların daha iyi değerlendirilmesini sağlamaktadırlar.

Dünyadaki en büyük katılım bankacılığı temsilcilerinin HSBC Bank ve CITI Bank’ın olduğu, sadece Arap yarım adası değil, başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın önde gelen gelişmiş ülkelerinin de faizsiz bankacılığa her geçen gün daha fazla önem verildiği görülmektedir. Türkiye’deki katılım bankalarının da bankacılık sektöründeki payının gün geçtikçe artmasına rağmen, toplam içerisindeki payının halen yetersiz düzeylerde olduğu görülmektedir. Bugün için %5’ler düzeyindeki sektörden alınan payın kısa sürede %15’ler seviyesine çıkacağı düşünülmektedir. Katılım bankacılığı sisteminin kendini kamuoyuna yeterince tanıtamamış olması sektörün gelişmesi önündeki en büyük engeldir. İlerleyen dönemde katılım banka sayısı ve sektör büyüklüğü; kamunun yanı sıra özel sektör tarafından yapılacak yatırımlarla artması beklenmektedir. Yakın gelecekte yabancı yatırımcıların da Türkiye’de katılım bankası kurma, satın alma konusunda taleplerinin olacağı düşünülmektedir.

Gelişmiş ülkelerin finansal piyasalarındaki finansal araç çeşitliliğinin ve derinliliğinin bulunması sayesinde global sermaye hareketlerinin de öncelikli olarak bu piyasaları seçtiği aşikardır. Gerek jeopolitik konumu ve gerekse de son yıllarda ekonomik büyüme atılımı gösteren Türkiye’de, katılım bankacılığının gelişmesi sayesinde, yurt içindeki atıl kalmış tasarruflar ve global İslami sermaye hareketleri daha rahat ülke ekonomisine kazandırılabilecektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.